Loading…

Marrëdhënia e dyshuar korruptive mes shtetit dhe djemve të kryeministrit

  • 26/01/2017 | 10:59

Marrëdhënia e dyshuar korruptive mes shtetit dhe djemve të kryeministrit

Një institucion që ka varësi nga kryeministri, Isa Mustafa dyshohet se ka kurdisur një tender për djemtë e tij, Besikun dhe Arbenin. Bëhet fjalë për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, që ia ka dhënë tenderin kompanisë, “Makcar”, në pronësi të djemve të Mustafës, për riparimin e një veturë të blinduar BMW X5. Tenderin për këtë veturë djemve të Mustafës, ia kishte dhënë edhe Zyra e Kryeministrit. Disa muaj më vonë, vetura i është dhënë në shfrytëzim AKI-së. Ky institucion ia ka dhënë tenderin kompanisë për defektin e njëjtë të veturës së njëjtë, por me çmim katërfish më të lartë. Të gjitha palet e përfshira në këtë marrëdhënie të dyshimtë korruptive kanë heshtur.


Zotimi i kryeministrit, Isa Mustafa që djemtë e tij, Besniku, e Arbeni nuk do të fitojnë më tenderë nga Qeveria, ka dalë i rremë.

Kryeministri nuk ka arritur që t’i qëndrojë besnik për më shumë se dy muaj, fjalës së dhënë publike në gusht të vitit 2015, shkruan Insajderi.

Kompania e udhëhequr nga djali i tij, Besniku, në tetor të vitit 2015 kishte fituar sërish tenderin për riparimin e veturës së njëjtë, BMW X5.

Kjo veturë pas anulimit të tenderit nga Zyra e Kryeministrit, i është dhënë në shfrytëzim Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, një institucion në vartësi të kryeministrit Mustafa.

Insajderi ka zbuluar se shteti sërish kishte kontraktuar kompaninë e djemve të kryeministrit për riparimin e kësaj veture. Por, kontraktimi për  herën e dytë ishte bërë me çmim shumëfish më të lartë, tregojnë dokumentet që ka siguruar Insajderi.

Kontraktimi për herën e dytë ishte bërë pikërisht më 28 tetor 2015, kur kryeministri Isa Mustafa kishte kumtuar publikisht lajmin për nënshkrimin e Marrëveshjes për Stabilizim Asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ku kishte thënë se “nga kjo do të përfitojnë Kosova dhe qytetarët e saj”.

Por,  përfitues në këtë datë ishin djemtë e tij, nëpërmjet një tenderi të dyshimtë të AKI-së.

Disa muaj pas anulimit të tenderit të ZKM-së me kërkesë të vetë kryeministrit Mustafa, tenderi për riparimin e ndërruesit të shpejtësive për të njëjtën veturë të blinduar BMW X5 i është dhënë firmës së djemve të tij nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë.

Herën e parë çmimi i tenderit të shpallur nga Zyra e kryeministrit, ishte 2 mijë e 946 euro. Herën e dytë, ka arritur në 12,133.37 euro. Pos katërfishimit të çmimit për të njëjtin defekt, të të njëjtës veturë, sipas Auditorit të Brendshëm të AKI-së, tenderi është dhënë në mënyrë të paligjshme.

Nuk ishin pranuar tri oferta siç parashihet me Ligjin për prokurim publik dhe se kompania “Makcar”, sipas auditorit në kohën e marrjes së tenderit nuk ishte e autorizuar nga BMW-ja për të kryer riparime.

Për këtë tender me shkelje kanë qenë të njoftuar drejtori i AKI-së, Agron Selimaj dhe inspektori, Shkelzen Sopjani. Është njoftuar edhe vetë kryeministri me anë të një letre zyrtare dërguar nga Punonjësit e Departamentit të Auditimeve në AKI.

Sipas kësaj letre që ka siguruar Insajderi, Inspektori i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Shkëlzen Sopjani i cili është i obliguar të mbikëqyr punën e Agjencisë, ka qenë i njoftuar paraprakisht.

Por, në vend që të parandalojë një tenderë me shkelje ligjore, ai ka bërë presion në Zyrën e Prokurimit që tenderi t’i jepej vëllezërve Mustafa në mënyrë që “ti ndreqte raportet me kryeministrin”.

Insajderi ka siguruar dy versionet e raportit të auditimit. Atë me shkelje që është dorëzuar nga auditorët tek inspektori i Përgjithshëm, dhe versionin e censuruar nga ai, që i është dërguar kryeministrit dhe presidentit. Raportet janë klasifikuar nga AKI-ja si dokumente sekrete.

Nga versioni final është hequr rasti i tenderit të dyshimtë për riparimin e veturës. Heqja e kësaj pjese, sipas auditorëve ka pasur qëllim, ndreqjen e raporteve me kryeministrin, ani se në dëm të parasë publike.

“Arsyetimi verbal i z. Sopjani ka qenë se duhet të hiqet kjo e gjetur për shkak se ‘kjo na shërben që t’i rregullojnë raportet personale me Kryeministrin’”, thuhet në letrën e auditorëve.

Historia e tenderit për të njëjtën veturë ishte zbuluar në vitin 2015 nga gazetari Parim Olluri. Shkrimi ishte publikuar në Gazetën Jeta në Kosovë. Olluri kishte zbuluar se si Zyra e kryeministrit i kishte dhënë tenderë djemve të kryeministrit, Isa Mustafa.

Në këtë proces, Zyra e Kryeministrit kishte aplikuar procedurë të mbyllur tenderuese për të kontraktuar një kompani për servisim të automjeteve. Nëpërmjet kësaj procedure kishte shpallur fitues kompaninë “Makcar” që është në pronësi të djemve të kryeministrit Isa Mustafa, Besnikut e Arbenit.

Zyra e Kryeministrit kishte shpallur fitues këtë kompani më 21 korrik të vitit 2015. Gjashtë ditë më vonë, më 27 korrik 2015 ishte nënshkruar kontrata mes “Makcar” dhe Zyrës së Kryeministrit.

Një ditë pas publikimit të shkrimit, kryeministri Isa Mustafa kishte deklaruar se do t’ia ndalonte djalit të tij që të marrë punë prej Qeverisë. Besnik Mustafa një ditë më vonë kishte deklaruar se është tërhequr nga kontrata me Zyrën e Kryeministrit.

Zotimi i kryeministrit, Isa Mustafa që do t’ia ndalojë djemtë e tij të marrin tender nga Qeveria, nuk është mbajtur. Pak muaj pasi vetura i është dhënë AKI-së në shfrytëzim, tenderin e ka fituar serish kompania e djemve të tij.

Në raportin e auditimit për vitin 2015, versioni i pa censuruar nga inspektori i Përgjithshëm, Shkelzen Sopjani, dëshmohet keqpërdorimi i parasë publike në interes të djemve të kryeministrit.

Në kapitullin “Kategoritë e veçanta të shpenzimeve”, sqarohet se më legjislacionin e aplikueshëm është paraparë që 40% e Buxhetit të Përgjithshëm të AKI të shfrytëzohet për nevoja operative.

Sipas procedurave të brendshme të AKI-së fondi special operativ përgjithësisht përdoret për shpërblim të burimeve të informacionit, shpenzim për sigurim informacioni, mbulimin e shpenzimeve të burimeve të informacionit, shpenzimet e automjeteve konspirative, blerjet e objekteve, pajisjeve speciale operative dhe automjeteve konspirative etj.

Gjatë vitit 2015, AKI ka shpenzuar 925,294.30 euro për operacione. Për këto shpenzime nuk ka të dhëna specifike.

Në kuadër të këtyre shpenzimeve është futur edhe riparimi i veturës BMW X5. Tenderi i dhënë për këtë veturë, nga auditorët është vlerësuar me shkelje për shkak të eliminimit të konkurrencës së barabartë.

“Gjatë testimit të blerjeve të realizuara nga Fondi Special Operativ, kemi gjetur së në lëndën që ka të bëje me ‘riparimin dhe servisimin e veturës se blinduar BMW X5’ në shumë prej 12,133.37 eurosh, procedura e blerjes është realizuar vetëm më një Operator Ekonomik me arsyetimin se Operatori Ekonomik është i vetmi i autorizuar për ofrim të shërbimeve të kërkuara”, thuhet në raportin e Auditimit.

Auditorët thonë se gjatë procesit të auditimit është konstatuar se dokumenti në të cilin është thirrur AKI, është lëshuar nga një Kompani e cila nuk ka qenë e autorizuar. Pra, bëhet fjalë për kompaninë “Makcar”.

“Gjithashtu në bazë të dokumentit operatori ekonomik ende është në proces të licencimit”, konstatohet në raport.

Auditorët thonë se eliminimi i konkurrencës së barabartë ndërmjet operatorëve ekonomik është bërë, për shkak të mos vlerësimit të duhur të dokumentacionit të ofertës nga Komisioni i vlerësimit të ofertave.

“Eliminimi i konkurrencës se barabartë ndërmjet operatorëve ekonomik paraqet rrezik që AKI të ketë humbje financiare, mungesë të cilësisë në ofrimin e shërbimeve si dhe ngritjen e dyshimeve për favorizim të kompanive të caktuara”, shkruan në raport.

Auditorët i kanë rekomanduar drejtorit të AKI-së që të sigurohej se është bërë vlerësimi i duhur i ofertave më qëllim të eliminimit të dyshimeve për favorizim të ndonjë kompanie.

Këto shkelje në tenderin për veturën dhe shkelje tjera, përfshirë “persekutimin” e auditorëve nga ana e Inspektorit të përgjithshëm të AKI-së, Shkelzen Sopjani, auditorët ia kanë shprehur presidentit dhe kryeministrit me anë të një letre.

Në këtë letër përmendet presioni mbi anëtarët e komisionit përzgjedhës nga Shkelzen Sopjani, drejtorin e AKI-së, Agron Selimaj dhe drejtoreshën e Administratës që tenderi t’i jepet djemve të kryeministrit.

“Sa i përket të gjeturës që ka të bëjë me riparimin dhe servisimin e veturës se blinduar BMW X5, anëtarët e komisionit përzgjedhës në AKI, kanë deklaruar që z. Shkëlzen Sopjani se bashku me Drejtorin e AKI dhe Drejtoreshën e Administratës, kanë bërë presion që kontrata të lidhet më një kompani të caktuar pa i respektuar fare procedurat”, thuhet në këtë letër.

“Arsyetimi i tyre ka qenë se kjo kompani është e vetmja kompani e autorizuar për ofrimin e shërbimeve të tilla edhe pse në dokumentacionin e dorëzuar nga kjo kompani figuron se është në proces të pajisjes me autorizim”, thuhet më tej.

Ani se Selimaj ishte i njoftuar se dy kompani tjetra janë të autorizuara për këto shërbime, ai nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim parandalues të korrupsionit.

Auditorët kanë thënë në letër se keqpërdorimi mund të dëshmohet me dosjen e blerjes dhe nga dëshmia e Kryesueses së këtij komisioni, Sherije Jashari, e cila si kryetare e komisionit, dy herë e kishte anuluar procedurën e përzgjedhjes së Operatorit Ekonomik, për shkak se nuk janë respektuar procedurat sipas Rregullores nr. 45, datë 29.01.2014 për mënyrat dhe Procedurat e shpenzimit të mjeteve nga Fondi Special Operativ në AKI.

Megjithëkëtë, Selimaj kishte dërguar shkresë që të procedohej me nënshkrimin e kontratës me kompaninë e vëllezërve, Mustafa.

“Pas një shkrese të dërguar nga Drejtoresha e Administratës se kompania në fjalë nuk është e autorizuar për ofrimin e këtyre shërbimeve… një për vazhdimin e kësaj procedure është dhënë nga Drejtori i AKI”, shkruan në letër.

Insajderi ka e ka pyetur të hënën Zyrën e Kryeministrit, Agjencinë Kosovare për Inteligjencë si dhe vetë drejtorin, Agron Selimaj dhe kompaninë “Makcar”, por asnjëri nuk ka folur për këtë çështje.

Kryeministri ka zgjedhur të flas për luftimin e korrupsionit me anë të një statusi, pas marrjes së pyetjeve nga Insajderi.

“Përmirësimi i renditjes së Kosovës në rapotin e Transparency International është rezultat i hapave konkret që kemi ndërmarrë duke filluar që nga suspendimi i çdo zyrtari ndaj të cilit është ngritur aktakuzë, te reformat strukturale siç është prokurimi elektronik, e deri te fakti se gjatë tërë këtij mandati nuk ka ndodhur asnjë aferë korruptive”, ka thënë ai.

Megjithatë, janë dëshmuar raste kur në afera të dyshimta korruptive është përfshirë shteti në marrëdhenie me djemtë e kryeministrit, Isa Mustafa.

Insajderi do të sjell ditët në vazhdim raste tjera të dyshimta korruptive që është përfshirë Agjencia Kosovare e Inteligjencës. /gazetametro.net.

Të tjera
Materialet në dispozicion në këtë faqe janë pronë e portalit Gazeta Metro. Ato janë të mbrojtura në bazë të së drejtës së autorit sipas ligjeve në fuqi. Ju mund të përdorni këtë faqe interneti, dhe materialet e kësaj faqeje, për përdorimin tuaj personal, jo-komercial, me kushtin që të mos cënoni të drejtën e autorit.

Privacy Policy
Kontakti:
Tel: +383 49 576 111
e-mail: [email protected]
[email protected]
Adresa: Rr. Tringë Smajli, Nr. 16
Prishtinë 10000
Kosovë